Közgyűlési határozatok

Dec 13 2021
1/2021.12.08. KGY határozat:
Jegyzőkönyv vezető: Ecsediné Harangi Judit
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
2/2021.12.08. KGY határozat:
A jegyzőkönyv hitelesítői: Lehoczki Mátyás és Kaltenecker Endre.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
3/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
4/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés az elnöki beszámolót elfogadta.
Igen: 24 Nem: 0 Tartózkodik: 1
 
5/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés az egyesület pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Igen: 24 Nem: 0 Tartózkodik: 1
 
6/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés az Mszte Kft. jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
7/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés az ex situ és in situ pályázatokról szóló tájékoztatást elfogadta.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
8/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés elfogadta, hogy aki tenyészbikát igényel, annak az előre egyeztetett szállítás időpontjában át kell vennie az állatot. Ha nem veszi át, akkor napi 1000 Ft továbbtartási költséget kell fizetnie addig a napig, amíg a bikát át nem veszi. Plusz ki kell fizetnie az újbóli vérvétel díját.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
9/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés a bikanevelésről szóló beszámolót elfogadta.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
10/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés a rendezvényekről és kiállításokról szóló beszámolót elfogadta.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
11/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés rendes tagjai közé felvette Horváth Zsoltot, Szilágyi Tibort, Koloszár Tivadart és Tikvicki Markót.
A jelenlévő tagok egyöntetűen elfogadták.
 
12/2021.12.08. KGY határozat:
A közgyűlés támogatja, hogy az Ace Bt-t rendes tagjai közül kizárja.
Igen: 1 Nem: 0 Tartózkodik: 23