Közgyűlési határozatok 2022.05.24.

Jun 08 2022
Jegyzőkönyvvezető: Ecsediné Harangi Judit 1/2022.05.24. KGY
A jegyzőkönyv hitelesítői: Dr. Fülöp Gyula és Ferencz Attila. 2/2022.05.24. KGY
A közgyűlés a napirendi pontokat elfogadta. 3/2022.05.24. KGY
A közgyűlés a székhely áthelyezését és az elnöki beszámolót elfogadta. 4/2022.05.24. KGY
A közgyűlés az egyesület 2021-es évi pénzügyi beszámolóját elfogadta. 5/2022.05.24. KGY
A közgyűlés az egyesület 2022. évi pénzügyi tervét elfogadta. 6/2022.05.24. KGY
A közgyűlés a pályázatokról szóló tájékoztatást elfogadta. 7/2022.05.24. KGY
A közgyülés a tagjaival kötött/kötendő kisbika vásárlási szerződések és a bikaneveléssel kapcsolatos szerződések megkötését jóváhagyta. 8/2022.05.24. KGY
A közgyűlés támogatja az öreg bikák (6-7 évesek) megtartását. Azzal a feltétellel, hogy évi maximum 5-10 bika tartható meg. A közgyűlés egyben felhatalmazza az elnökséget arra, hogy dolgozzon ki egy tervezetet a forrás biztosítására és a bikák elhelyezésére. 9/2022.05.24. KGY
A közgyűlés a bikanevelésről szóló beszámolót elfogadta. 10/2022.05.24. KGY
A közgyűlés a rendezvényekről és kiállításokról szóló beszámolót elfogadta. 11/2022.05.24. KGY
A közgyűlés az Egyesület rendes tagjai közé az Erdélyi Húsmarha-Tenyésztők Egyesületét felvette. 12/2022.05.24. KGY
A közgyűlés Sárközy Károlyt rendes tagjai közül kizárta. 13/2022.05.24. KGY
A közgyűlés Dr. Révész Zsoltot a felügyelő bizottsági tagságából visszahívta. 14/2022.05.24. KGY
A közgyűlés Klucsai Dávidot a választási bizottság tagjává megválasztotta. 15/2022.05.24. KGY
A közgyűlés Fersch Attilát a választási bizottság tagjává megválasztotta. 16/2022.05.24. KGY
A közgyűlés Hazadiné Szilvási Máriát a felügyelő bizottság tagjának megválasztotta 17/2022.05.24. KGY