Elnökségi határozatok 2022.09.15.

Sep 19 2022
1/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője Ecsediné Harangi Judit.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő

 
2/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: ifj. Lehoczki Mátyás és Medgyesi Gergely Árpád.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő

 
3/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség a napirendi pontokat az alábbi sorrendben kívánja megtárgyalni: 1,2,3,7,5,6,8,4,9.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
4/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az elnöki beszámolót elfogadta.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő

 
5/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség nem ellenzi az együttműködés kialakítását a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal az őstulok törzskönyvezési feladataival kapcsolatban, de a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságának a jogszabályba foglalt feltételeket biztosítania kell.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
 
6/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az Egyesület módosított 2022. évi pénzügyi tervét elfogadta.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
7/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az MSZTE Kft. jelenlegi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
8/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
2022. május 1-től a titkár egyedi döntése alapján lehetőség van a szaktanácsadókat igénybe venni, eseti jelleggel, 40.000 Ft + utazási költség/alkalom megtérítése mellett. A titkár feladata eldönteni, hogy mikor veszi igénybe a szaktanácsadókat, és az ő feladata ellenőrizni az elvégzett munkát. A szaktanácsadónak a tenyészetlátogatási jegyzőkönyvet minden esetben mellékelnie kell.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
9/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Ferencz Attila javaslatára az Egyesület ötmillió forint keretösszeget szavaz meg az öreg bikák elhelyezésére, maximum 6 euró/nap/bika maximum összegben. A Tenyésztési bizottság döntsön, hogy melyik bikákat szükséges feltétlenül megőrizni, a tovább tartás rendszerét pedig dolgozza ki.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
10/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
A bikanevelésbe vásárolni szándékozott kisbikák vételi ára 220.000 Ft + áfa/db.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
11/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elhatározta, hogy az Egyesület székhelye maradjon Budapesten.
Igen: 6 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
 
12/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség eldöntötte, hogy az MSZTE Kft. székhelye kerüljön át Balmazújvárosba.
Igen: 5 fő Nem: 1 fő Tartózkodik: 0 fő
 
13/2022.09.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta, hogy a következő közgyűlés Lakitelken legyen, 2022. október 11 és 13. között.
A közgyűlés napirendi pontjai:

1.Elnöki beszámoló
2.A Felügyelő Bizottság beszámolója
3. Az Egyesület 2022.évi pénzügyi tervének módosítása
4.MSZTE Kft. helyzete
5. Bikanevelés és szaktanácsadók kérdése
6. Az Egyesület Alapszabályának módosítása
7. Egyebek
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő