Elnökségi határozatok 2022.04.22.

Apr 25 2022
1/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője Ecsediné Harangi Judit.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
2/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Ferencz Attila és Lehoczki Mátyás.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
3/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
Az elnökség a napirendi pontokat elfogadta.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
4/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az 1. számú pénzügyi tervet, mint az Egyesület 2022. évi pénzügyi tervezetét elfogadta.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
5/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
A tenyésztésvezető dolgozza ki a javaslatokat, hogy mi legyen a tenyésztőktől visszaérkező bikák (6-7 évesek) szakmai sorsa. Határidő: 2 hét
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
6/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
A szaktanácsadói jogviszonyból származó kifizetést az alkalmazotti bérkifizetéstől el kell választani. Külön kell megkötni a szaktanácsadói és az alkalmazotti munkavállalói szerződést, úgy, hogy a bérszínvonal ne sérüljön (azaz, a munkavállaló nettó bére nem lehet kevesebb, mint 2022.január 1-én volt). Legyen lehetősége a munkavállalónak választani a lehetőségekből. Az alkalmazottaknak 2022. május 1-ig döntést kell hozniuk, hogy melyik változatot választják, a 2022.01.01-én fennálló munkaszerződése marad, vagy a hibridet választja (azaz munkaszerződéssel dolgozik, mint alkalmazott és megbízási szerződéssel, mint szaktanácsadó). 2022. május 1-től új szerződést kell kötni mind az alkalmazottak, mind a szaktanácsadók tekintetében.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
7/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
A szerződéses jogviszonyba lépő szaktanácsadók tekintetében, a szerződés tartalmazza a felelősségvállalás terhét.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő

8/2022.04.22. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta, hogy a következő közgyűlés Lakitelken legyen, 2022. május 23 és 27. között.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1.Elnöki beszámoló
2.2021-évi pénzügyi beszámoló
3. 2022.évi pénzügyi terv
4.2022.évi pályázatok, tájékoztatás a jelenleg futó pályázatokról
5. Bikanevelés
6. Rendezvényeken való részvétel
7. Tagkizárás, tagfelvétel
8. Felügyelő bizottsági tag visszahívása, új tag megválasztása
9. Egyebek
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő