Elnökségi határozatok

Nov 23 2021
1/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetője Ecsediné Harangi Judit.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
2/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Ferencz Attila és Lázár János.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
3/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség a napirendi pontokat elfogadta.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
4/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az Egyesület pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadta.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
5/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az Mszte Kft. helyzetéről szóló tájékoztatást elfogadta.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
6/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta, hogy az Egyesület kezdjen el pályázati lehetőségeket keresni, kutatásfejlesztésben részt venni, új innovatív technológiai megoldásokat keresni, amellyel a legeltetést és a tenyésztési munkát segíteni, fejleszteni tudja.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
7/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta, hogy mivel az ACE Bt. az állattenyésztéstől el van tiltva, 2021. 11. 21-től semmilyen tenyésztési igazolás nem állítható ki a részére.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 1 fő
 
8/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség javasolja, hogy Dr. Révész Zsolt a Felügyelő Bizottsági tagságából legyen visszahívva.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
  
9/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség javasolja, hogy az ACE Bt. tagsági jogviszonyának megszüntetését a soron következő közgyűlésen a tagok tárgyalják meg.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
10/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta, hogy az Egyesület agrár-típusú tanulmányi ösztöndíjat hirdessen meg.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
11/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség elfogadta a rendezvényekről és a kiállításokról szóló beszámolót.
Igen: 5 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
12/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség az Egyesület alkalmazottai részére a 2022-es évre a bruttó 10 % fizetésemelést elfogadta.
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő
 
13/2021.11.15. számú elnökségi határozat:
Az elnökség a következő közgyűlés időpontját 2021. december 8, 9 vagy 10-re tűzi ki.
A közgyűlés helyszíne Lakitelek Népfőiskola.
A közgyűlés napirendi pontjai:
1. Elnöki beszámoló
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete
3. Az Mszte Kft. jelenlegi helyzete
4. Tájékoztatás az ex situ, in situ pályázatról (melyre Pap Zsoltot és az Államkincstár képviselőjét meg kell hívni)
5. Bikanevelés
6.Beszámoló rendezvényekről, kiállításokról
7. Tagfelvétel, tagkizárás
8. Egyebek
Igen: 4 fő Nem: 0 fő Tartózkodik: 0 fő