Elnökségi határozat

Aug 19 2021
EE-1/2021.08.19 számú elnökségi határozat:
Az elnökség az MSZTE Kft. 2021. évi költségvetési tervezetét elfogadta.
Igen:4 fő  Nem: 0 fő   Tartózkodik: 2 fő