Tájékoztatás vektormentes periódus végéről és kapcsolódó török export eljárásrendről

Apr 22 2016
Tájékoztatás vektormentes periódus végéről és kapcsolódó török export eljárásrendről (02.3/842-3/2016)

Hivatkozva az Európai Unió Tanácsa 2000/75/EK irányelvének 2. cikk h) pontjában, valamint az Európai Bizottság 1266/2007/EK számú rendeletének 2. cikk e) pontjában és V. mellékletében foglaltakra, tájékoztatom, hogy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, mint illetékes hatóság a rendelkezésre álló entomológiai vizsgálatok eredményei alapján Magyarország teljes területe esetében a kéknyelv betegség szempontjából szezonálisan kórokozóátvivő-mentes időszak végét
 
2016. április 21-ében határozta meg.
 
A döntés által leginkább érintett törökországi exporttal kapcsolatban a vektormentes időszakot követő eljárásra vonatkozóan az alábbiakról tájékoztatom:
 
Tekintettel arra, hogy a török hatóság nem informálta a magyar állat-egészségügyi hatóságot a vektormentes periódus befejeződése után követendő eljárásról, ezért a betegségre fogékony állatokból álló szállítmányoknak a törökországi határállomáson történő átjutása jelenleg nem biztosított. A kitöréssel érintett 9 megyéből Törökországba a vektormentes időszakot követően nem indíthatók szállítmányok sem tenyészetből sem gyűjtőállomásról. A kéknyelv betegséggel nem fertőzött megyékből a záradékolás és indítás kizárólag a kereskedő saját felelősségére, felelősségvállalási nyilatkozattal történhet.
 
Tájékoztatom továbbá, hogy a bulgáriai bőrcsomósodáskórral kapcsolatos korlátozó intézkedések miatt a török hatóság határozatlan időre felfüggesztette a Capitan Andreevo határállomáson a szarvasmarha szállítmányok beléptetését. Egyúttal a Royal Haskovo pihentetőállomáson pihentetett szarvasmarha szállítmányok valamennyi török határon való beléptetését is megtiltotta. A Törökországba tartó szállítmányokat minden esetben vektorellenes védelemben kell részesíteni és ezt igazolni is szükséges. Emellett felhívom a figyelmét, hogy, azok a szállítmányok, amelyek belépnek Sztrana Zagora, Haskovo vagy Plovdiv régió területére, azonban a bolgár vagy a török hatóság részéről visszafordításra kerülnek, Magyarországra nem fogadhatók vissza! A fentiek miatt szarvasmarha szállítmányok záradékolásaTörökországba csak a kereskedő saját felelősségére, felelősségvállalási nyilatkozattal történik.
 
Javasoljuk alternatív útvonalak keresését, annak figyelembe vételével, hogy Görögország Törökországgal határos prefektúrái is korlátozás alá esnek a bőrcsomósodáskór miatt.
 
Az Európai Uniós tagállamok állat-egészségügyi határállomásainak jegyzéke megtalálható az EU honlapján:
http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts/index_en.htm
 
Az egyes tagállamok pihentető állomásainak listája elérhető a következő útvonalon:
https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/eu_listsPerActivity_hu.htm#
 
A bőrcsomósodáskórral kapcsolatos állat-egészségügyi és kereskedelmi tudnivalók naprakészen elérhetőek a Nébih honlapján.