MEGJELENT A VP4-10.2.1.-15 - A VÉDETT ŐSHONOS ÉS VESZÉLYEZTETETT MEZŐGAZDASÁGI ÁLLATFAJTÁK GENETIKAI

Jan 11 2016
Tisztelt Tagok!
Megjelent a VP4-10.2.1.-15 - A védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése rendelet.
 
Az alábbi linken az ehhez szükségek dokumentumok letölthetők:  https://www.palyazat.gov.hu/node/57231
 
 
A támogatás főbb pontjai: 
 
 Kötelezettségvállalás időszaka:  2016.01.01-2020.12.31
                                                             2017.01.01-2021.12.31
 
Az intézkedés alapján támogatható, tenyésztésbe vont, maximális nőivarú állatlétszám magyar szürke szarvasmarha esetében: 7500
 
Támogatható magyar szürke szarvasmarha esetében:
 
     * "A" főtörzskönyvbe sorolt, 
     * saját tenyészetében, MO területén tartja a támogatott egyedeket,
     * legalább 1 támogatható egyede van,
     * TIR-ben a kötelezettség vállalás első napjától a támogatásban szerepelt egyedek a tenyészetben legyenek.
     * MSZTE Tenyésztési Program betartása,
     * a támogatásban szerepelt egyedek ENAR nyilvántartásban legyenek, 
     * a támogatásban szerepelt egyedek 2016.01.01-én betöltse vagy meghaladja a 3 éves kort.
     * támogatási évente a támogatott tehénállomány legalább 40%-ának legyen fajtatiszta ellése.
 
 
A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ügyfél-nyilvántartási rendszerben kérelemre nyilvántartásba vett ügyfél) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár- vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
 
*  2016. február 1. és 2016. február 28. között 
*  2017. február 1. és 2017. február 28. között.
 
 A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.