Hízóállatok kéknyelv vakcinázása-Török eljárásrend módosítása

Sep 26 2016
A korábban még nem vakcinázott állatok esetén az első oltás legkésőbb a vektorvédelemre és az utolsó tenyészetben tartózkodásra előírt 60 napos periódus első napján, a szállítást megelőző 60. napon is be lehet adni. Az ismétlő vakcinázást az alkalmazott vakcina használati utasításának megfelelően 3-4 hetes időközzel kell elvégezni. Amennyiben az állat az utolsó hatvan napra kerül át az indító tenyészetbe (akár belföldről, akár másik tagállamból) és korábban nem történt vakcinázás, akkor legkésőbb a bekerülés napján el kell végezni az első vakcinázást.
 
Mivel a török hatóság az állategészségügyi bizonyítvány részét képező kiegészítő nyilatkozatban a vakcinázás, legkésőbb a szállítást megelőző 60. napon történő teljesítését kéri igazolni, amennyiben a kéknyelv alapimmunizálás nem kezdődött meg legkésőbb a tervezett szállítást megelőző 60. napon, akkor az állat csak később az első vakcinázást követő legalább 60 nap letelte után szállítható.
 
Forrás: Földművelésügyi Minisztérium; Élelmiszerlánc-felügyeletért Felelős Államtitkárság