Földrajzi Árujelző (OJF, PGI)

Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
"MAGYAR SZÜRKEMARHA HÚS" (OFJ;PGI)


 
Az Európai Bizottság bejegyezte a "Magyar szürkemarha hús" elnevezést az oltalom alatt álló eredet megjelölések és földrajzi jelzések nyilvántartásába. A Bizottság több mint 1000 bejegyzett elnevezést tart nyilván, amelyek között mintegy 120 a friss hús kategóriába tartozik.
 
A  bejegyzéssel a "Magyar szürkemarha hús" hivatalosan is olyan prémium húsok közé tartozik,  mint az Egyesült Királyság számára bejegyzett Welsh Beef és Scotch Beef, a francia Maine-Anjou vagy a szintén francia Génisse Fleur d'Aubrac.
 
A szimbólum jelenléte valamennyi európai fogyasztó számára egyértelművé teszi, hogy a termék sajátos jellege annak földrajzi származásából fakad, ezáltal a fogyasztók körében is nagyobb bizalmat élvez.
 
A bejegyzés napjától kezdődően (2011.december 9.) valamennyi "magyar szürkemarha hús" elnevezéssel forgalomba hozott termék címkéjén – összhangban a termékre vonatkozó leírással – meg kell jelennie az oltalom alatt álló földrajzi jelzés megjelölést tartalmazó uniós szimbólumnak.

 
Az oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel, illetve eredet megjelöléssel ellátott mezőgazdasági termékek és élelmiszerek értékeinek megőrzésére az Európai Unió 1992-ben elismerési rendszert hozott létre. A program célja, hogy ösztönözze a mezőgazdasági termelés változatosabbá tételét, az elismert termékek támogatását; eszköz arra, hogy az agrárgazdasági szereplők számára lehetővé tegye termékeik piaci értékének növelését, védje a visszaélésektől a tagállamok azonosítható földrajzi eredetű termékeit, ezzel biztosítva fennmaradásukat, állandó minőségüket. 
 
A szürkemarha húsának piacát megteremteni nem könnyű feladat. Elengedhetetlen volt a megkülönböztethetőség és ezen belül az ellenőrizhetőség fogalmának megteremtése, ezért a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete 2013 szeptemberével védetté nyilvánítatta a „Magyar szürkemarha hús” (OFJ) elnevezést. A oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel megjelölt "Magyar szürkemarha hús"  előre meghatározott követelmény rendszerével, - kifejezetten a fajtánkra megírva, - a hatóságok bevonásával minden másnál, jobban képes védeni a szürkemarha megnevezésű termékeket.
 
„Magyar szürkemarha hús” (OFJ) legfontosabb feladata, hogy a szürkemarhát a piacon megkülönböztesse, és megalapozza a hús prémium jellegű megkülönböztetését.
 
Ahhoz, hogy egy termék elnevezése közösségi oltalmat élvezzen, a termék előállítóinak részletes termékleírást kell készíteniük. Amennyiben a benyújtott dokumentumok alátámasztják a termék jogosultságát az oltalomra, a Vidékfejlesztési Minisztérium (VM) a Magyar Eredetvédelmi Tanács javaslata alapján, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala egyetértésével határozatot hoz és a kérelmet az Európai Bizottsághoz továbbítja.
 
„Magyar szürkemarha hús” megnevezéssel a piacra kerülő termékeknek az alábbi feltételeknek kell megfelenie:
 
Regisztált tartási/tenyészési hely
 
Minden olyan tenyésző vagy tartó aki "Magyar szürkemarha hús" terméket kiván forgalomba hozni, meg kell szerenie a Nébih által kiadott hatósági regisztációt, melyet követően a tenyészet jogosulttá vállik (a regisztrált tartási helyen) a "Magyar szürkemarha hús" előállitására.
 
Fajtaazonosságot bizonyitó igazolás megléte
 
A "Magyar szürkemarha hús" előállitójának, minden felnevelt jószág esetében bizonyitani kell tudnia a tartástechnológia beatartásán túl a felnevelt álltok fajtaazonosságát. Ezt "Fajta-azonossági Igazolással" teheti meg. Az igazolást a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésző Egyesülete a tenyésztő kérésére adja ki, mely igazolás közhiteles tözskönyvi adatok alapján bizonyitja a fajtaazonosságot.
 
Egyesületi tenyésztés technológia betartása
 
A "Magyar szürkemarha" tartásának szabályai szigorúak és tradicionális alapokon nyugszanak. A "Magyar szürkemarha húsa" ezen előirások betartása mellett vállik különlegessé, mely miatt birtokolhatja a rangos uniós védelmet. A különleges izvilág és kiemelten egészséges alapanyagot a marha extenziv tartása biztositja, e technológia betartását ellenőrzi a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete.
 
Ellenőrző szőrminták gyűjtése
 
A piarcra kerülő hús minden kilógramjáról tudjuk honnan származik! Ezt az egyedi megjelőlés és a vágás előtt levett szőrminta alapján tudjuk! Ez minta biztositja, hogy a "Magyar szürkemarha hús" útját a legelőtől az asztalig követni tudjuk. 

A nyilvántartásba vétel egyik előnye, hogy védelmet biztosít a névbitorlókkal  szemben, hiszen a bejegyzett elnevezést más uniós ország nem használhatja. A másik előny az uniós szimbólum használatában rejlik. A magyar terméket beazonosíthatóvá és a köztudatban is megkülönböztethetővé teszi.


Közösség:

A MAGYAR SZÜRKE SZARVASMARHÁT TENYÉSZTŐK EGYESÜLETE

mszte.hu