Közgyűlés

Oct 11 2022
 MEGHÍVÓ
A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
(székhelye: 1134 Budapest, Lőportár utca 16.)
 
 
K ö z g y ű l é s
 
 
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola- Széchenyi terem - Lakitelek, 6065 Felsőalpár 3.
Időpont: 2022.október.11. 09:00 (regisztráció 8:30 órától)
 
Napirendi pontok:
 
                        1. Elnöki beszámoló
                        2. A Felügyelő Bizottság beszámolója
                        3. Az Egyesület 2022. évi pénzügyi tervének módosítása
                        4. MSZTE Kft. helyzete
                        5. Bikanevelés és szaktanácsadók kérdése
                        6. Az Egyesület Alapszabályának módosítása
                        7. Egyebek
 
Figyelemfelhívás:
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Kérjük, hogy a közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazatával segítse.
 
 
Budapest, 2022.szeptember 16.
 
 
                                                              Tisztelettel:                                       
 
 
                                                                                                                Nagy Géza
                                                                                                                    elnök