Közgyűlés

May 24 2022
 MEGHÍVÓ
A Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesülete
(székhelye: 1134 Budapest, Lőportár utca 16.)
 
 
K ö z g y ű l é s
 
 
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola- Széchenyi terem - Lakitelek, 6065 Felsőalpár 3.
Időpont: 2022.május 24. 09:00 (regisztráció 8:30 órától)
 
Napirendi pontok:
 
                        1.Elnöki beszámoló
                        2.2021.évi pénzügyi beszámoló
                        3. 2022.évi pénzügyi terv
                        4.2022.évi pályázatok, tájékoztatás a jelenleg futó pályázatokról
                        5. Bikanevelés
                        6. Rendezvényeken való részvétel
                        7. Tagkizárás, tagfelvétel
                        8. Felügyelő bizottsági tag visszahívása, új tag megválasztása
                        9. Egyebek
 
Figyelemfelhívás:
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Kérjük, hogy a közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazatával segítse.
 
 
Budapest, 2022. 05. 09.
 
 
                                                              Tisztelettel:                                       
 
 
                                                                                                                Nagy Géza
                                                                                                                    elnök