Közgyűlés

Dec 08 2021
K ö z g y ű l é s
 
 
Helyszín: Lakitelek Népfőiskola- Széchenyi terem - Lakitelek, 6065 Felsőalpár 3.
Időpont: 2021.december 8. (csütörtök) 09:00 (regisztráció 8:30 órától)
 
Napirendi pontok:
1. Elnöki beszámoló
2. Az Egyesület pénzügyi helyzete
3. Az Mszte Kft. jelenlegi helyzete
4. Tájékoztatás az ex situ, in situ
5. Bikanevelés
6. Beszámoló rendezvényekről, kiállításokról
7. Tagfelvétel, tagkizárás
8. Egyebek
 
Figyelemfelhívás:
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés ugyanazon a helyen, ugyanazon a napon, változatlan napirendi pontokkal 10:00 órakor kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes.
Kérjük, hogy a közgyűlés munkáját jelenlétével és szavazatával segítse.
 
 
Budapest, 2021. november 19.
 
 
                                                              Tisztelettel:                                       
 
 
                                                                                                                Nagy Géza
                                                                                                                    elnök