Technológia
Azoknak a szabályoknak, intézkedéseknek. és eszközöknek a rendszerét adjuk közre, amelyek lehetővé teszik az értelmes, célirányos és gazdaságos termelést.

A tartástechnológia lényegesen tágabb fogalom, mint annak szűk értelemben vett technikai elemei, noha időnként sokan csupán ezekre szűkítik értelmezését. Tartalmazza a tenyésztéssel, takarmányozással, állatgondozással, állategészségügyi megelőzéssel, munkaszervezéssel, értékesítéssel és a gazdaságossági számításokkal kapcsolatos kérdéseket is.

Az általános technológia rendkívül hasznos vezérfonal, amelyik az alkalmazható változatokat is tartalmazza. Ennél pontosabb a tenyészetre alkalmazott szabály rendszer (technológia). Ez már pontos előírásnak tekinthető; amely az általánosan megadott változatok közül a helyi adottságoknak legmegfelelőbbet foglalja össze. Természetes, hogy kivételesen indokolt esetben ettől is el lehet térni, nem szabad a technológia merev értelmezésével kárt okozni.

A szürke marha tartásának, tenyésztésének szabály-rendszere a fajta fenntartásának össztársadalmi szempontból fontos célját is tekintetbe veszi. A fő cél a különleges értékű hagyományos hazai fajta fenntartása, a fajták közötti és fajtán belüli genetikai sokféleség (diverzitás) megőrzése érdekében, a természetvédelem érdekeit is minden tekintetben szem előtt tartva. Ma már a nagy létszámú tenyésztő eltérő ízlése lehetővé teszi egyedi tenyészcélok kitűzését is. Ezt a mai és mindenkori piaci helyzet figyelembevételével a leggazdaságosabban kell megoldani. Tehát célunk a lehetséges keretek között elérhető gazdasági haszon elérése is.

A gazdaságosság, azaz az esetleges nyereség, vagy a veszteség csökkentése egyrészt az értékesítési árakon másrészt a gazdálkodás célszerűségén múlik. Erőfeszítéseket teszünk az eredetigazolás kifejlesztésével az értékesítés kedvező megoldására a második tényező, a gazdálkodás, a célszerű tenyésztés érdekében pedig elkészítette az egyesület munkaközössége ezt a szabályrendszert, amelynek felhasználásával a tenyésztők a gazdaságos termelést is szolgálni tudják.

Ezt a szabályzatot, technológiát tapasztalt magyar szürke tenyésztők állították össze sok évtizedes tapasztalatok alapján. Mégis előfordulhat, hogy hibák vannak benne, javítani és fejleszteni kell. Ehhez kérjük minden tenyésztőtárs segítségét és közreműködését.