Nevelőtelepek
A TENYÉSZBIKA NEVELÉSRŐL

A felnevelésre alkalmas bikaborjakat már a születés évének augusztusában előválogatás alkalmával célszerű kijelölni. Figyelembe kell venni a származást, az anyja küllemét, teljesítményét és ezek ismeretében választáskor kell dönteni a felnevelésre kerülő állatokról. Kívánatos a genealógiai vonalakból (B, C , K, M, T, V, S, L) arányosan választani növendék bikákat és a vonalon belül is több apától nevelni fel utódokat a sokszínűség fenntartására. Erről az MSzTE gondoskodik. Feltétlenül kerüljön fölnevelésre az az egyed, amelyik valami különleges, a fajtában fontos tulajdonság hordozója és tovább örökítője lehet. A kijelöléskorn feltétel a hibátlan fajtajelleg. A válogatáskor tekintettel kell lenni a típusoknak megfelelő fejlettségre, az élősúlyra, az elért napi súlygyarapodásra. Ne kerüljön a csoportba olyan egyed, amelyik alárendelt szerepre kárhoztatott lehet. A csoportba kijelölt állatok többségétől legyen elvárható, hogy meghatározó növendékbika lesz a csoportban, ha a „rangot” kivívja magának. Csak olyan bika kerülhet kiválogatásra, amelyiknek származási lapján a harmadik sorban nincs ismeretlen ős. A származás igazolása után a bikanevelő gazdaság megvásárolja, vagy bérnevelésre átveszi a kijelölt állatokat. A bikák a 14 különböző gazdaságokból, tenyészetekből egységes felnevelésre a bikanevelő gazdaságba kerülnek. Elvileg minden tenyésztő vállalkozhat bikanevelésre, ha vállalja és teljesíti a szakmai és pénzügyi feltételeket. A bikanevelés nem csekély költséget igénylő feladat.: A kijelölt bikák jóváhagyása az MSzTE szemle bizottság dolga. Legalább 15 harmadfű növendék bikát kell együtt fölnevelni és két és fél éves korban a szemle bizottságnak bemutatni bírálatra. Ennek érdekében legkevesebb 25 minden szükséges adattal rendelkező bikát kell beállítani választáskor. A bikák nyári nevelését kötelező legelőn végezni. A bikanevelő gazdaság megvásárolja, vagy bérnevelésre átveszi a kijelölt állatokat. A bikák a különböző gazdaságokból, tenyészetekből egységes felnevelésre a bikanevelő gazdaságba kerülnek. Értékesítésük a tulajdonos javára történik. A tenyésztőnek előjogát a megvásárlásra és haza vitelre tiszteletben kell tartani. Az állományt minden évben legalább egyszer át kell nézni, az MSzTE szakembereivel együtt, és a nem megfelelő egyedeket selejtezni kell. A kiválogatás érdekében megfelelő létszámot (2-3.szoros) kell évente beállítani, figyelembe véve a várható országos igényt. A bikák bemutatását elő kell készíteni. A bemutatás helyén egyedenként néhányszor végig menve megszokják a helyet és az előírt mozgást. Ezt a célt szolgálja a közbeeső bírálat is. Tehát a rendszeres őszi bika bemutatáson esetleg árverésen három bírálat minősítése után mutatják meg magukat a kiválogatott bikák kritikus és igényes tenyésztők előtt.